Kommandøren
Kommandøren på Bakkehuset
Salutering sluk efter
Kanonerdram
Gruppebillede
Der slukkes efter
På besøg i Fåborg juni 2013
På besøg i Fåborg juni 2013
På besøg i Fåborg juni 2013
På besøg i Fåborg juni 2013
På besøg i Fåborg juni 2013
På besøg i Fåborg juni 2013
Fåborg besøg juni 2013
På besøg i Fåborg juni 2013
 etning og foreløbigt program 2013

Kanonrør
Det færdige kanonrør er ankommet.                                                    
Rappert til finish
Rapperten er klar til finish
færdig rappert
Klar til montering.
Monteret kanon
Kanonen er klar til brug.
ladning
Der lades
krudtkasse
Krudt kassen

Nyt fra Kommandøren

Kommandøren skifter domicil
 
Den højtærede kommandør forlægger sit private domicil vestover, men er fortsat aktiv i Humlebæk Havns Kanonerer.Palle Thornvig Olsen er blevet forfremmet til kommandøradjudant, med ansvar for det organisatoriske. Kanonererne siger tak til Knud Sjørup Nielsen, for en en enestående indsats i foreningen. 
 
 
 

Formandens beretning til ordinær generalforsamling 19. februar 2014.

Foreningen har haft en fremgang i medlemstallet og vi har nu til nytår 44 medlemmer, heraf  13 kanonerer kvalificerede til at betjene vores kanon.

Denne kanon er nu et værdsat vartegn for havnen. Der er desuden opsat en oplysningsstander ved kanonen. Herpå er der desuden anbragt skilte der oplyser om vore sponsorer.

Samtlige myndighedstilladelser til besiddelse og anvendelse af kanonen er vedligeholdt og fortsætter uændret sammen med ansvarsforsikring og havnens godkendelse.

Vi har haft et godt 2013, hvor vi i marts efter vedligehold flyttede kanonen ud fra vinterhi og startede sæsonen 1. april med salutering på havnen og igen til grundlovsdag med taler, og hvad der dertil hører.

Så tog en udvalgt kanoner skare til Fåborg i midten af juni, med vores kanon, for at fejre Fåborg Kanonerlaugs 10 års jubilæum sammen med andre ligestillede. Det var en meget vellykket begivenhed, både for værter og gæster.

 

Kort efter saluterede vi på havnen igen til Sct. Hans.

Igen i år saluterede vi til Havnens Dag som arrangeret af Gl. Humlebæk Havns Støtteforening for på den måde at give denne årligt tilbagevendende begivenhed et ekstra festligt indslag.

Sæsonen blev afsluttet med salutering med salutering på havnen den 27. oktober, herefter er kanonen kørt i vinterhi for inspektion og planlagt vedligehold.

Det var et heldigt tidspunkt før stormen med den langvarige stormflod den 6. december ramte Humlebæk havn og hvor heller ikke kanonbastionen blev skånet for skader.

Alle saluteringer blev afgivet med sikkerheden som første prioritet, og der blev ikke observeret nogen uønskede sikkerhedshændelser.

I alt nåede vi at fyre 15 kg sortkrudt af.

Der blev heller ingen fusere.

Vor egen hjemmeside www.havnekanon.dk    med generelle oplysninger, vedtægter, m.v.

Denne fortsætter, og vil blive yderligere udbygget, når behov herfor opstår.

I forbindelse lovpligtig digital postkasse til foreninger har foreningen oprettet en ny e-mail adresse havnekanon@gmail.com.

Vore visioner for 2014 vil forsat være at salutere ved historiske og kulturelle lejligheder, der er relateret til havnens historie samt ved havne- og maritimt relaterede festlige lejligheder for herigennem at fremme kendskabet til områdets historiske og kulturelle værdier.

Forbedre operationen, eksercits og uniformeringen.

Øge samarbejdet med andre kanonlaug, foreninger og Kronborg m.v. der har samme interesser som os, herunder deltagelse i arrangementer.

Planlægger at de kommende saluteringsdage på havnen bliver de følgende dage, der har tilknytning til historiske datoer, hvoraf nogle er specielt knyttet til Humlebæk Havn.

 • Sæsonstart primo søndag 6.april, Linjeskibet Sjælland sank ud for Humlebæk 4. februar1801.
 • 5. juni Grundlovsdag og Havnens 204 års fødselsdag.
 • 23. Juni . Midsommer og Kaperskonnerten Mandal, Kanonbatterierne ved Humlebæk i forsvar for Mandal mod engelske kanonbåde 25. juni 1808. 
 • Havnens dag den første søndag i september den 7. september. 
 • Sæsonafslutning søndag den 26. oktober.
 • Andet, f. eks. ved passage af Kongeskibet.

 

Sponsorater og anden bistand.

I 2013 fik vi støtte fra flere sponsorer. Jeg vil meget gerne benytte lejligheden  til her at takke mange gange herfor.

Ligeledes tak for forskellig hjælp og bistand, der blev ydet.

 

Med baggrund i tidligere erfaringer pågår der fortsat arbejde vedr. muligheder for sponsorstøtte udefra til Humlebæk Havns Kanonerer.

Jeg takker for jeres opmærksomhed.

Godt Nytår

 

Knud Sjørup-Nielsen, Formand med Titel af Kommandør

19. feb 2014

 

HUMLEBÆK HAVNS KANONERER i året 2012

Efter stiftelsen af foreningen HUMLEBÆK HAVNS KANONERER den 23. november 2011 med den hensigtserklæring at udføre kanoneksercits og salutskydning på Humlebæk Havns Søndre Mole ved historiske og kulturelle lejligheder, der er relateret til havnens historie samt ved havne- og maritimt relaterede festlige lejligheder for herigennem at fremme kendskabet til områdets historiske og kulturelle værdier, gik vi ind i 2012 for at opfylde disse visioner.

 Der blev arbejdet flittigt med fremstilling af rapperten over vinteren, og den 24. maj kunne selve kanonrøret isættes i rapperten, der var flyttet til Søndre Mole på Humlebæk Havn

Det nye vartegn for havnen var nu en realitet.

Kanonerernes uniformering med jakker kom på plads i marts sammen med tricorn hatte.

Den endelige tilladelse til fremstilling, besiddelse og anvendelse fik vi fra Justitsministeriet den 29. maj umiddelbart før vor første salutering på grundlovsdag 5. juni, der samtidig var den første og meget spændende afprøvning af kanonen.

Våbentilladelser var nu også på plads til samtlige kanonerer, sammen med ansvarsforsikring, havnens godkendelse og Våbenkontorets tilladelse til denne første salutering.

Den næste salutering 23. juni var i anledning af St. Hans og træfningen mellem engelske kanonbåde og kaperskonnerten Mandal, der i 1808 søgte beskyttelse under Humlebæk Havns kanonbatterier..

Kanonererne deltog også i Havnens dag, arrangeret af Gl. Humlebæk Havns Støtteforening den 2. september med 3 saluteringer, og bidrog herved til at festligøre denne gode årlige tradition. 

Sidste salutering i 2012 var den 28. november for at markere afslutningen på sejlersæsonen på Humlebæk Havn.

I alt nåede vi at fyre 17,5 kg sortkrudt af.

Alle saluteringer blev afgivet med sikkerheden som første prioritet, og der blev ikke observeret nogen uønskede sikkerhedshændelser.

Der blev heller ingen fusere.

HUMLEBÆK HAVNS KANONERER’s egen hjemmeside er oprettet, www.havnekanon.dk med generelle oplysninger, vedtægter, m.v. og denne vil blive yderligere udbygget, når behov herfor opstår.

Vore visioner for 2013 vil forsat være at salutere ved historiske og kulturelle lejligheder, der er relateret til havnens historie samt ved havne- og maritimt relaterede festlige lejligheder for herigennem at fremme kendskabet til områdets historiske og kulturelle værdier.

Forbedre operationen, eksercits og uniformeringen. Introducere en flagstander der illustrerer både kanonen og havnefyret.

Øge samarbejdet med andre kanonlaug og foreninger, der har samme interesser som os.

Kanonen kom den16. december i vinterhi for vedligehold og mindre modifikationer, således den igen vil fremstå flot og fin, når den til foråret 2013 skal genanbringes på kanonbastionen på Humlebæk Havns Søndre Mole.

Kommende saluteringsdage på havnen kunne være omkring følgende dage med tilknytning til historiske datoer, hvoraf nogle er specielt knyttet til Humlebæk Havn. Tidsfastsættelserne er kun vejledende.

 • Sæsonstart primo april, Linjeskibet Sjælland sank ud for Humlebæk 4. februar.
 • 5. juni Grundlovsdag og Havnens 203 års fødselsdag.
 • Ultimo Juni . Midsommer og Kaperskonnerten Mandal, Kanonbatterierne ved Humlebæk i forsvar for Mandal mod engelske kanonbåde 25. juni 1808.
 • Havnens dag 1. søndag i september.
 • Sæsonafslutning ultimo oktober.
 • Andet, f. eks. ved passage af Kongeskibet.

Sponsorater og anden bistand.

I 2012 fik vi støtte fra flere sponsorer. Jeg vil meget gerne benytte lejligheden til her at takke mange gange herfor.

Ligeledes tak for forskellig hjælp og bistand, der blev ydet.

Med baggrund i erfaringer fra Kanondage pågår der pt arbejde vedr. muligheder for sponsorstøtte udefra til Humlebæk Havns Kanonerer.

Jeg takker for jeres opmærksomhed.

Godt Nytår

Knud Sjørup-Nielsen

Formand med Titel af Kommandør

31 december 2012

10 års jubilæum - Bakkehuset
10 års jubilæum - Bakkehuset november 2013
Uniform 1
Der checkes uniform
Detaljer
Detaljer gås efter
uniformer hjemme
Uniformerne er klare
ladning
Der lades
skud
Der skydes
borgmester
 Bormesteren holdt indvielsestalen.
Søren Koblegaard | Bogårdsvej 506, Humlebæk  | Tlf.: +45 49192737 | skoblegaard@gmail.com